Per què és important l’equitat de gènere?

Per què és important l’equitat de gènere? L’equitat de gènere és un dret de l’ésser humà. Totes les persones tenen drets i deures pel sol fet de ser persona. Garantir els drets de les persones de tots els gèneres és indispensable per a la construcció de societats justes i equitatives.