En què consisteix la igualtat de gènere?

La igualtat de gènere és un principi constitucional que estipula que homes i dones són iguals davant la llei, el que significa que totes les persones, sense distinció alguna tenim els mateixos drets i deures davant de l’Estat i la societat en el seu conjunt.

Es tracta d’eradicar la violència i la discriminació contra les dones, així com d’assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Això vol dir acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual.