Qué es la igualtat de genere?

La igualtat de gènere implica que homes i dones han de rebre els mateixos drets, beneficis, igualtat d’oportunitats, mateixes sentències i ser tractats amb el mateix respecte a tots els aspectes de la vida quotidiana: treball, salut, educació.