Informació

La igualtat de gènere és un principi constitucional que estipula que homes i dones són iguals davant la llei”, el que significa que totes les persones, sense distinció alguna tenim els mateixos drets i deures davant l’Estat i la societat en el seu conjunt.

Desenvolupam aquest web seguint els valors sostenibles de l’agenda 2030 de Nacions Unides i a l’àrea d’EAO aprenent des de zero a ser creadors de continguts digitals i a elaborar una web amb el programari Word Press.