Com afecta la igualtat de gènere a la societat?

La igualtat de gènere és la lluita per atorgar drets humans fonamentals a milions de nenes i dones… tenir igual salari per la mateixa feina, la participació política i no ser agredides depèn d’això